Bast Solutions
 
iNTRANESS Work Flow
          คือ ระบบศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน จากการสื่อสารด้วยกระดาษ มาเป็นระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิคส์ ช่วยลดต้นทุนและยังช่วยประหยัดเวลา ในการจัดเก็บ ค้นหา และกระจายข้อมูลอย่างถูกต้อง แม่นยำ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้ สามารถกำหนดสิทธิให้แต่ละ แผนกเข้าถึงรายงาน หรือประกาศที่ท่านต้องการให้แผนกอื่นรับรู้ได้ ผู้บริหารสามารถล็อคออนเข้ามาดูรายงานหรือ update ข้อมูลที่บ้านได้
          ใช้งานง่ายเพราะใช้ เวบเบราเซอร์ สามารถจัดเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหลักของบริษัทได้ สามารถออกแบบได้ ตามความต้องการของผู้ดูแลระบบ
 
How to start?
          Web Site คือ ค่าที่นิยมใช้เรียกรวมๆ กันของส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ
1.
Domain Name : ชื่อของเว็บไซต์ที่คนทั่วโลกสาารถเข้าถึงได้ตรงกัน ต้องมีการจดและจอง อย่างเป็นเรื่องราว โดยการจดโดเมนบางชนิดจำเป็นต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบด้วย จึงต้องมีกฏในการจดทะเบียนด้วย
2.
Web Hosting : พื้นที่บนอินเตอร์เน็ตที่ให้โดเมนชี้ไปถึง เป็นที่บรรจุไฟล์ HTML (Hyper text markup language) ซึ่งเป็นตัวแสดงผลให้คนทั่วไปเห็น ประกอบไปด้วย ตัวอักษร และรูปภาพเป็นส่วนใหญ่
3.
Web Designing : การออกแบและการจัดวางข้อมูล รูปภาพต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์ โดยการสร้าง HTML ไฟล์ขึ้นมา หากแต่ปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูป เข้ามาช่วยในการสร้าง HTML มากมาย และมีอีกหลายเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการแสดงผลของ HTML ความแตกต่างของการออกแบบโดยผู้มีประสบการณ์กับผู้เริ่มต้นจึงอยู่ที่เทคนิคต่างๆ ที่นำเข้ามาใช้เพื่อให้เว็บไซต์มีลูกเล่น หรือสามารถโหลดรูปภาพต่างๆ ได้เร็วขึ้น คือสามารถทำให้คนเข้าเว็บประทับใจได้ มากน้อยแค่ไหนต่างหาก
          องค์ประกอบ 2 ส่วนแรก มีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามช่วงเวลา โดเมนต้องจดอย่างน้อย 1 ปี บางชนิด 2 ปี สำหรับการเริ่มต้น ส่วน Hosting แล้วแต่เจ้าของพื้นที่ให้ บริการอาจจะจ่ายเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือ รายปี และในส่วนของ Designing นั้นจ่ายครั้งเดียว ถ้าไม่เปลี่ยนรูปแบบ บางที่อาจจะรวมการ update ข้อมูลเข้าไปด้วย แล้วแต่ว่าจะคิดเป็นรายเดือน หรือคิดต่อหน้าที่ update เป็นครั้งๆ ไป
          ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีครบทั้ง 3 ส่วนจึงจะสามารถ online เว็บไซต์ได้ ด้วยบริการ one-step-serveice ของเรา มีหลายทางเลือกไม่ว่า ท่านจะเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีองค์ประกอบบางส่วนอยู่แล้ว หรือพบปัญหาจากการเลือกใช้ บริการที่ไม่เหมาะสม กับองค์กรของท่าน ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาเพื่อจัดหา Solution ที่เหมาะสมกับท่านและองค์กรของท่าน หรือต้องการที่เพิ่มเติมในส่วน ของ Dynamic Page&e-commence page ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้อินเตอร์เน็ตของท่าน เพราะเราคือ ผู้่ช่วยตัวจริง บนทางด่วนแห่งความสำเร็จของท่าน
 
copyright©2004 e-discovery.co.th All Right Resrved.