iNTRANESS News
14 May 2004
ได้รับการคัดเลือกจาก Software Park ให้จัดแสดงโปรแกรม ในงานสัมนา "เปิดตัวกองทุน ร่วมทุนเพื่อยกระดับ ความสามารถ การแข่งขันของธุรกิจไทย" โดยสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาลาดพร้าว
 
 
 
 
Overview
 
          iNTRANESS Work Flow เป็น Web-Based Application คือ เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร และจัดการข้อมูลในองค์กร เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสำนักงานไร้กระดาษอย่างแท้จริง สามารถแก้ปัญหาการทำงานระบบกระดาษทั้งในส่วนปฏิบัติการ (Operational Workflow) และการบริหารจัดการ (Managerial Workflow) โดยเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานด้วยการสื่อสารข้อมูลและอนุมัติงานผ่านระบบเครื่องข่าย สามารถตรวจสอบและอนุมัติงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ช่วยประหยัดเวลา และลดการใช้กระดาษจากการมีระบบฟอร์มอีเล็กโทรนิกส์ ที่สามารถแนบไฟล์หรือความคิดเห็น ประกอบการขออนุมัติ และมีระบบจัดเก็บที่มีระบบค้นหาเพื่อเรียกใช้เอกสารได้ตลอดเวลา
          การทำงานหลักของโปรแกรม จะประมวลผลบน Web Server สามารถเรียกดูข้อมูลและทำการอนุมัติต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เนต (Web Enable) Log in จากเครื่องไหนก็ได้ที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน หน้าจอการทำงานของผู้ใช้ทั้งหมดทำงานบน browser ที่สามารถค้นหาข้อมูลชนิดต่างๆ ภายในองค์กร และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมได้ตามอำนาจหน้าที่
          iNTRANESS Work Flow มีคุณสมบัติเด่นที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการดำเนินงาน สำนักงานยุคอนาคต ดังต่อไปนี้
 
Feature
 
e-Workform & flow
ผู้ใช้สร้างและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มอีเลคโทรนิคส์ได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์
กำหนดทางเดินของแบบฟอร์ม และเอกสารได้ไม่จำกัด และติดตามการเดินทางของเอกสารได้ทุกขั้นตอน
กำหนดจำนวนผู้อนุมัติกี่ขั้นตอนก็ได้
ผู้อนุมัติใช้ pin code ส่วนตัวในการอนุมัติงาน
สามารถกำหนดผู้ทำการอนุมัติแทนได้ หรือมีผู้อนุมัติมากกว่า 1 ท่านได้
กำหนดทางแยกของเอกสารได้ในกรณีไม่อนุมัติระหว่างทาง
กำหนดระยะเวลาการเดินเอกสารและมีระบบเตือนโดย e-mail
สามารถคำนวณรายการที่ต้องการทำรายงานสรุปได้
สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบ Spread Sheet ได้
 
Online Report & Information Warehouse
ระบบจัดการข้อมูลชนิดรายงานต่างๆ ระบบจัดการข้อมูลชนิดเอกสารอ้างอิง และแหล่งคามรู้ต่างๆ ภายในองค์กร
สามารถ Upload รายงานเข้าระบบ
สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ ต่อรายงานแต่ละฉบับได้
สามารถกำหนดคำค้นหา (key word) การแก้ไขรายงาน ตรวจสอบสถานะ และลบรายงาน ตามลำดับ
การค้นหาข้อมูลทำได้ 3 แบบ Quick Search, Index Search และ Full-text Search
เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด
 
Web Mail and Web SMS
ระบบอัตโนมัติส่ง Mail ที่ SMS เตือนที่โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าอ่าน และอนุมัติฟอร์ม
เมนูรับส่ง Mail หรือ SMS ได้ตามต้องการ
 
My iNTRANESS
พื้นที่ส่วนตัวของแต่ละผู้ใช้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ My Link (URL หรือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่่ต้องการบันทึกไว้) และ My Folder (server space ส่วนตัว)
 
What's New?
กระดานประกาศข่าวสาร ช่วยงานการประกาศและกระจายข่าวสารภายในหน่วยงาน
กำหนดวันที่หมดอายุของข่าวได้
ง่ายต่อการค้นหาข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงาน
 
e-Meeting Room
ระบบห้องประชุม Online มี 2 แบบ คือ แบบPublic (สาธารณะ) และ แบบPrivate (พิเศษ) ใช้งานโดยการพิมพ์บทสนทนา แทนการคุยโต้ตอบกัน
สามารเปิดห้องประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา
กำหนดสิทธิการเข้าประชุมได้ สะดวกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานการประชุม
 
Webboard
กระดานตั้งกระทู้ถามตอบหรือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในองค์กร
ค้นหาและแบ่งหมวดหมู่ได้ไม่จำกัด
 
Formulate Flow
Formulate Flow เป็นการกำหนดโครงสร้างการไหลของงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ว่ามีทิศทางเนื้องานสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือบุคคลใดในองค์กรบ้าง
Formulate Flow มีความสัมพันธ์กับการใช้ Workflow เพราะสามารถกำหนดให้ Workflow มีทิศทางการดำเนินงานตาม Formulate Flow ที่กำหนดได้
 
Structure Overview
Structure overview แสดงโครงสร้างขององค์กรทุกตำแหน่ง ทำให้เห็นถึงสายงานบังคับบัญชาภายในบริษัท และรายชื่อของพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งนั้นๆ ด้วย
 
copyright©2004 e-discovery.co.th All Right Resrved.