บริษัทอีส-ดิสคัฟเวอร์รี่ จำกัด มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่ง IT Sales Representative ท่่านที่สนใจสมัคร สามารถกรอกรายละเอียดเบื้องต้นในการสมัคร เพื่อความสะดวกในการติดต่อสัมภาษณ์
 
Date
Position
Qualifications
Exp.
1
IT Sales Representative
-
Male/Female, Bachelor's degree in related field.
-
Minimum 2 years related experience.
-
Pleasant personality and service mind, enthusiastic.
2
Name
Family Name
E-mail
Mobile
Position
    Attach Resume
 
e-Discovery co.,Ltd 135/27 Soi Soonvijai 14 Phetchburi Rd. Bangkapi Huakhuang Bangkok 10310
Tel. 0-2718-1411-2 Fax. 0-2718-1413
copyright©2004 e-discovery.co.th All Right Resrved.